Disclaimer

Reiki en Shamballa energieën zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie.

Reiki en Shamballa energieën sluiten geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline, is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

Reiki en Shamballa energie therapievormen nemen geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief medicatie of interventies.

Reiki en Shamballa energie therapeuten onthouden zich van uitspraken doen, over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. ze doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Reiki en Shamballa energieën en hebben niet de intentie om andere behandelingen of medicatie te doorkruisen.

Hoewel Reiki en Shamballa energieën fantastische resultaten hebben geleverd, is het niet gegarandeerd, dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Reiki en Shamballa energieën doet.

Verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de therapeut of trainer of de mensen die het hebben uitgevonden.

Wij behouden ons het recht voor, om te allen tijde de behandeling eenzijdig te stoppen of annuleren.

Gemaakte afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat geannuleerde of niet nagekomen afspraken kunnen bij u in rekening worden gebracht.

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, blijft de kans, hoe gering ook, bestaan, dat u besmet raakt door bacteriën of virussen in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak, gaat u akkoord met dit risico.

Bovenstaande tekst is ook van toepassing op alle massages die wij verrichten.